ÖTV'siz Yakıt Defteri Yenileme İşlemi

b    ÖTV'siz yakıt defteri yenilemek için başvuru yapacak olan Antalya Milli Siciline kayıtlı gemiler için;

odemeler.uab.gov.tr sitesinden;

ÖTV'siz Yakıt Alım Defteri

Gemi Hareket Kayıt Jurnali

-Gemi Jurnallerinin Liman İdarelerinde Tasdiki harçları borçlandırılıp (borçlandırma ekranında indirimli seçeneğine tıklamayınız!) Halkbankasına vezneden veya halkbankası internet bankacılığından harçlar ödenip dekontlarının liman başkanlığımıza getirilmesi,

- Başvuru dilekçesi doldurulması,

- Ticari gemiler için DEB belgesi fotokopisi, şirket ise şirket evrakları (Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, varsa vekaletname, kaşe), şahıs ise kimlik fotokopisi varsa vekaletname,

- Balık avlama gemileri için SÜRT ve DEB belgelerinin fotokopileri, şirket ise şirket evrakları (Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, varsa vekaletname, kaşe), şahıs ise kimlik fotokopisi varsa vekaletname,

- Tankı 3 m3 ten büyük teknelerin tank planı,

- 50 grt net tondan büyük tekneler için gemiadamı asgari emniyet belgesi fotokopisi,

- Yetkili memur tarafından düzenlenmiş Kontrol Formu ve Makine Liste Formu,

- Bunların yanında kimlik fotokopileri getirilecektir.