İlk Defa Alınacak ÖTV'siz Yakıt Defteri İşlemi

İlk defa ÖTV'siz yakıt alımı için başvuru yapacak olan Antalya Milli Siciline kayıtlı gemiler için;

-- odemeler.uab.gov.tr sitesinden;

-- ÖTV'siz Yakıt Alım Defteri

-- Gemi Hareket Kayıt Jurnali

-- Gemi Jurnallerinin Liman İdarelerinde Tasdiki harçları borçlandırılıp (borçlandırma ekranında indirimli seçeneğine tıklamayınız!) Halkbankasına vezneden veya halkbankası internet bankacılığından harçlar ödenip dekontlarının liman başkanlığımıza getirilmesi,

- Başvuru dilekçesi ve TTM formunun çıkartılıp doldurulması,

- Ticari gemiler için DEB belgesi fotokopisi, şirket ise şirket evrakları (Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, varsa vekaletname, kaşe), şahıs ise kimlik fotokopisi varsa vekaletname,

- Balık avlama gemileri için SÜRT ve DEB belgelerinin fotokopileri, şirket ise şirket evrakları (Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, varsa vekaletname, kaşe), şahıs ise kimlik fotokopisi varsa vekaletname,

- Tankı 3 m3 ten büyük teknelerin tank planı,

- 50 grt net tondan büyük tekneler için gemiadamı asgari emniyet belgesi fotokopisi,

- Yetkili memur tarafından düzenlenmiş Kontrol Formu ve Makine Liste Formu,

- Bunların yanında kimlik fotokopileri getirilecektir.